Sikkerhedsdatablade

Leverandører af farlige kemiske stoffer og blandinger skal udarbejde sikkerhedsdatablade som indeholder 16 punkter. Her oplyse om det kemiske stof eller blandings egenskaber og farer områder. Sikkerhedsdatabladet skal desuden oplyse om de forholdsregler, man skal træffe, når man bruger stoffet eller blandingen.

Sikkerhedsdatabladet kan leveres på følgende måder: på telefon +45 8648 5500 eller mail@fischer-pure-nature.dk

•   I papirformat
•   Vedhæftet en e-mail som fx PDF-fil

0